Årsmøtet 2020 vil bli holdt tirsdag 6. April kl 18:00. Møtet må dessverre foregå digitalt pga smittesituasjonen. Håper at flest mulig kan delta. Styret kommer tilbake med mere informasjon om nettmøtet og agendaen for møtet 14 dager før møtedato. Alle interesserte er velkomne til å være med, men husk at det er kun de som har betalt medlemsavgift i klubben for 2020 som har stemmerett. Forslag til tekniske regelendringer må være styret i hende senest 14 dager før møtedato, dvs: 23. Mars, dette i henhold til klubbens vedtekter. Forslag til nye styremedlemmer sendes også til styret før den samme dato.

 

Mvh Styret i N7CC.

FORSINKET ÅRSMØTE 2020 PGA COVID 19:

Referat, årsmøte 2019

Lørdag 30. November 2019 hadde vi årsmøte, klikk på PDF'en under for referat.

 

Seven Racing

-Bilene er lettkjørte, kjører fra Porsche GT3 Cup biler og når over 200 km/t.
-15 års aldersgrense.
-Billige biler, og reglement laget for lave kostnader.

-Norgesmesterskap og Norgescup på Rudskogen og Vålerbanen,
men også muligheter for å delta i Sverige, Danmark og ellers i Europa.
-Vi har et godt sosialt miljø, og hjelper hverandre. Vi konkurrerer på banen, ikke i depotet.